Hörmətli istifadəçi! Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin rəsmi internet səhifəsinin hər bir istifadəçisi Arxivə elektron müraciət göndərmək, Ərizə, Şikayət, Sorğu və Təkliflərini bildirmək imkanına malikdir.

Müraciətlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olmalıdır :

  • Elektron müraciət formasında qeyri-dəqiq və nəzakətsiz məlumatların əks olunması müraciətin cavablandırılmaması ilə nəticələnəcəkdir;
  • Elektron formada daxil olan müraciətlər qanunvericiliyə müvafiq surətdə baxılaraq cavablandırılacaqdır.

Elektron müraciətdə qoşma fayllar olmamalıdır. Mətni uzun olan məktublar, sənəd surətləri, fotoşəkillər və yol verilən digər əlavələr Siyasi Sənədlər Arxivinin E-mail:  contact@presarchive.gov.az ünvanına və ya adi poçtla bu ünvana göndərilməlidir:

  • Azərbaycan Respublikası, Bakı, Az 1130, Azadlıq prospekti, 161.
  • Elektron müraciətlər iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək göndərilməlidir.